Electronic marketing CZ

Typy reklamních e-mailů – Autorizovaný reklamní e-mail (ARM)

Typy reklamních e-mailů Reklamní e-maily členíme do 2 základních skupin: – autorizovaný reklamní e-mail (ARM),– reklamní vsuvka vložená do běžného e-mailu. Jde o vyžádanou reklamní poštu přenášenou Internetem. Uživatelé, kteří dostávají tento typ pošty,...

Obecná pravidla pro e-mailovou komunikaci 2.

Obecná pravidla pro e-mailovou komunikaci 2. – e-mailová adresa bývá obvykle zveřejněna i mimo Internet – na vizitkách, v tištěném katalogu, proto by měla být e-mailová adresa neměnná – při komunikaci mezi podnikatelskými subjekty...

Obecná pravidla pro e-mailovou komunikaci 1.

Obecná pravidla pro e-mailovou komunikaci 1. Pravidla e-mailové komunikace by měla být specifikována v rámci podnikové kultury. Pro inspiraci je možné využít následující pravidla: – každá e-mailová adresa, soukromá i podniková, by měla obsahovat...

E-mailová reklama 2. část

E-mailová reklama 2. část Při realizaci direct mailové kampaně je prvním předpokladem úspěchu vytvoření databáze e-mailových adres zájemců. Adresy mohou být převzaty ze současné standardní databáze a doplněny o adresy dobrovolně přihlášených zájemců o...

E-mailová reklama 1. část

E-mailová reklama 1. část Podstatou elektronické pošty je přenos požadované informace od odesílatele k příjemci. Vykazuje prvky komunikačního média reklamního (pasivního), kdy zadavatel neočekává aktivní přístup zákazníka, zpětnou vazbu, a rovněž prvky aktivního komunikačního...

Rozhodování o výběru média pro reklamu

Rozhodování o výběru média pro reklamu Výběr média zahrnuje hledání nejúčinnějšího média, které by co nejlevněji doručilo požadovaný počet oslovení cílovým příjemcům. Při výběru médií pro účinnou marketingovou komunikaci posuzují marketingoví odborníci 3 základní...

Výhody a nevýhody proužkové reklamy

Výhody a nevýhody proužkové reklamy Realizace bannerové kampaně je levná, kampaň se dá velmi rychle zrealizovat, v jejím průběhu se dá lehce měnit, stupňovat. Je možné určit, aby běžela pouze v určitých hodinách nebo...

Měření účinnosti reklamních proužků 2. část

Měření účinnosti reklamních proužků 2. část V souvislosti s touto terminologii prezentuje odborná literatura několik dalších ukazatelů, kterými jsou: CR (Click Rate) – poměr kliknutí – udává, kolik procent uživatelů si na reklamní proužek...

Měření účinnosti reklamních proužků 1. část

Měření účinnosti reklamních proužků 1. část V prostředí Internetu probíhá objednávání reklamní kampaně na přesný počet zobrazení banneru. Internet nabízí další měřítko účinnosti – počet kliknutí na daný reklamní banner, který se vyjadřuje jako...