Electronic marketing CZ

Podpora prodeje směrem ke spotřebitelům

Podpora prodeje směrem ke spotřebitelům Tato podpora má 3 základní cíle: – přimět spotřebitele k první koupi, a tím změnit jeho preferenci značky,– zahrnout spotřebitele výrobkem, tzn. přimět spotřebitele ke zrychlení nákupní doby, hromadění...

Podpora prodeje na Internetu 3.

Podpora prodeje na Internetu 3. Podnikatelské subjekty, které pouze prezentují svou produkci na Internetu a prodej zboží probíhá mimo Internet, musí zvážit, kdy je vhodné využít podpory prodeje na tomto médiu. Při rozhodování o...

Podpora prodeje na Internetu 2.

Podpora prodeje na Internetu 2. U podpory prodeje realizované prostřednictvím Internetu jde o převedení nástrojů podpory prodeje ze světa tradičního do virtuální podoby. Internet v tomto směru nabízí celou řadu aktivit. Uplatnění Internetu v...

Podpora prodeje na Internetu 1.

Podpora prodeje na Internetu 1. Podporu prodeje používá většina organizací na trhu. Důvodem je zejména to, že podpora prodeje je managementem podniků akceptována jako efektivní nástroj, který vede k poměrně rychlé stimulaci prodeje. Důležité...

Výhody a nevýhody e-mailové kampaně

Výhody a nevýhody e-mailové kampaně E-mailová kampaň probíhá čistě v prostředí Internetu stejně jako kampaň bannerová. Rozdíly mezi nimi nejsou velké, ale přesto má e-mailová reklama své výhody: – pokud chce podnik prezentovat rozsáhlé...

Účinnost e-mailové kampaně 2.

Účinnost e-mailové kampaně 2. Hlavenka. Uvádí příklady vlastních výzkumů a vyvozuje z nich následující závěry: – e-mailové kampaně dosahují přímé účinnosti (tj. „click-through rate“, kliknutí na odkazy uvedené v e-mailech), pravděpodobně vyšší než u...

Účinnost e-mailové kampaně 1.

Účinnost e-mailové kampaně 1. Pro měření účinnosti e-mailové kampaně existuje řada možností, ale stejně tak jako u reklamní kampaně na webech dochází k určitým zkreslením. Dostupná technika dokáže dnes určit, zda e-mail byl doručen,...

Náklady související s e-mailovou reklamou

Náklady související s e-mailovou reklamou Vymezení nákladů souvisejících s e-mailovou reklamou je záležitostí velmi složitou. Náklady se budou odvíjet v závislosti na: – počtu odeslaných e-mailů,– velikosti reklamního e-mailu,– charakteru e-mailu,– výběru cílové skupiny...

Placená forma e-mailové reklamy

Placená forma e-mailové reklamy. E-mailovou reklamní kampaň je možné nakoupit u „neutrální osoby“, tj. u agentury. Proces realizace vychází z procesu realizace klasických reklamních kampaní:– stanovení cílové skupiny, která je dána databází e-mailových adres....

E-mailová kampaň

E-mailová kampaň Ve vlastní režii. E-mailovou kampaň může podnik, který má vybudovány dobré a pevné vztahy se svými zákazníky realizovat ve vlastní režii. Je obvyklé, že podnik připravuje pro své zákazníky, marketingové materiály ve...