Electronic marketing CZ

Služby nabízené Internetem IV.

Svou pozici média, určeného nejen pro komunikaci, vzdělávání, zábavu, ale zejména jako součástpodnikání, si Internet stále více upevňuje. Využívání Internetu jako nástroje komunikace vede ke snižování nákladů při nákupu, umožňuje řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, řešení...

Služby nabízené Internetem III.

Komunikační program ICQ – zahrnuje prvky IRC, e-mailu, konferenčních programů a WWW stránek. Je využíván uživateli v obchodní sféře. Systém umožňuje: – komunikovat s ostatními v režimu on-line, – souběžně zprávy připravovat v režimu...

Služby nabízené Internetem II.

jakékoli téma. V ČR je běžnými uživateli tato služba málo využívána zřejmě vzhledem k tomu, že diskuse probíhají v angličtině. Poněkud rozšířenější jsou diskuse věnující se odborným tématům. Pro podniky bývá účast v odborných...

Služby nabízené Internetem I.

E-mail – elektronická pošta – je základní a nejrozšířenější službou, kterou Internet poskytuje. Pro e-mail je charakteristická vysoká rychlost přenosu informací a nízké náklady spojené s přenosem. Náklady bývají obvykle součástí připojení. Další výhodou...

Internet – základní charakteristiky

I přesto, že s Internetem svět již několik let počítá, objevuje se zejména v poslední době velké množství nových materiálů, které se tomuto fenoménu konce tisíciletí věnují ze všech aspektů. Objevují se stále častěji...

ELECTRONIC MARKETING CZ – kompletní obsah:

JOBING – Neuspět nebo uspět Podniková komunikace Publicita produktu Zasílání tiskových zpráv e-mailem 2. Zasílání tiskových zpráv e-mailem 1. Tiskové zprávy na WWW stránkách podnikatelských su… Tiskové zprávy na WWW stránkách podnikatelských su… Vztahy...

Neuspět nebo uspět

Neuspět nebo uspět Mnoho lidí v Čechách se bojí neúspěchu. Děláme to stejným způsobem celé roky a přestože víme, že to bude jen horší, stále to jen děláme stejným způsobem. Už jste to slyšeli,...