Electronic marketing CZ

Pageviews

Pageviews znamená shlédnutí stránky. Stránka je zde chápána jako ucelený blok informací. Pokud si návštěvník nechá stránku zobrazit, pravděpodobně se jí bude po určitou dobu věnovat. Počet shlédnutých stránek je proto poměrně směrodatným ukazatelem...

Hits

Hits je relativně jednoduchá metoda sčítání hitů. „Hit“ (zásah) je označení pro jakýkoli element na stránce, který je vyžádán návštěvníkem serveru. Každá webová stránka v sobě zahrnuje několik těchto elementů. V praxi se na...

Měření návštěvnosti WWW severů

Měření návštěvnosti WWW severů Návštěvnost WWW serverů na Internetu se měří především z reklamních důvodů. Celá řada metod a statistických systémů byla budována s cílem zjistit skutečný počet návštěvníků WWW serverů za určité období....

Internetové katalogy a indexéry 2.

Internetové katalogy a indexéry 2. Indexéry jsou služby, které provádějí tzv. fulltextovou indexaci – projdou všechny stránky, které po zadání odkazu naleznou (celou strukturu webu odvozenou z homepage), a do rozsáhlé databáze uloží veškerá...

Internetové katalogy a indexéry 1.

Internetové katalogy a indexéry 1. Aby byla prezentace podnikatelského subjektu v záplavě informací na Internetu nalezena a navštěvována, nestačí vhodně zvolit adresu a vytvořit atraktivní obsah. Dalším krokem je postarat se o propagaci stránek...

Grafické provedení

Grafické provedení Dobře strukturovaný obsah prezentace by měl být podpořen grafickým zpracováním stránek. Tvůrci WWW stránek mají v současnosti k dispozici značné množství grafických efektů a technik, které usnadňují práci se stránkami a zajišťují...

Obsah webové prezentace podnikatelského subjektu

Obsah webové prezentace podnikatelského subjektu Po technickém zabezpečení je nutné vytvořit návrh vlastní koncepce webových stránek. Principy tvorby WWW stránek publikovalo několik autorů, jako nejpřehlednější a komplexní se jeví desatero tvorby Internetové prezentace podle...

Umístění WWW stránek podnikatelského subjektu 2.

Umístění WWW stránek podnikatelského subjektu 2. Prvotní investice se může zdát pro některé podniky vysoká. V mnohých případech však podnik nemusí vybavení pořizovat speciálně pro provozování své prezentace vzhledem k tomu, že vybavení částečně...