Electronic marketing CZ

Publicita produktu

Publicita produktu Je orientována na publicitu specifických produktů, která probíhá ve speciálních, odborně zaměřených magazínech. Novináři daný produkt podrobně analyzují a zákazníkům nabídnou nezávislé hodnocení. V současné době výrobci nabízejí své produkty k recenzím...

Zasílání tiskových zpráv e-mailem 2.

Zasílání tiskových zpráv e-mailem 2. – v případě, že podnik hodlá zveřejnit důležité informace v tiskových médiích, které mají delší periodu vydávání (např. měsíc), je potřeba respektovat termín uzávěrky, v opačném případě se informace...

Zasílání tiskových zpráv e-mailem 1.

Zasílání tiskových zpráv e-mailem 1. Tiskové zprávy je možné rozesílat e-mailem a to v případě, že má podnik navázaný vztah s novináři. Nevyžádanou e-mailovou zprávu je možné zaslat v případě mimořádných situací. Podmínkou je,...

Tiskové zprávy na WWW stránkách podnikatelských subjektů 2.

Tiskové zprávy na WWW stránkách podnikatelských subjektů 2. Tiskové zprávy se obvykle vydávají pro události spíše nižšího až středně velkého významu. Pro události vysokého významu, klíčové pro podnik a jeho zákazníky, se obvykle pořádají...

Vztahy s tiskem

Vztahy s tiskem Stále více společností si uvědomuje, že je efektivní pro PR aktivity využít Internet. Objem tiskových zpráv na Internetu narůstá. Pokud se zpráva váže k události, která je pro trh nějakým způsobem...

Public Relations (PR) na Internetu 2

Public Relations (PR) na Internetu 2 PR může v podniku řešit: vedoucí představitel společnosti – výhodou je, že s veřejností a médii bude hovořit člověk zasvěcený. Nevýhodou je, že jej taková činnost může odvádět...

Public Relations (PR) na Internetu 1

Public Relations (PR) na Internetu 1. Stěžejní formou komunikace pro mnoho malých podniků z trhu B2B a také pro většinu průmyslových podniků, charakteristických omezeným počtem zákazníků, je PR. Úsilí směřuje k jednomu cíli –...

Podpora prodeje směrem k obchodním článkům 2.

Podpora prodeje směrem k obchodním článkům 2. Mezi nástroje podpory prodeje směrem k obchodníkům patří: – sleva (sleva z fakturované částky nebo dobropis),– srážky,– zboží zdarma,– veletrhy a výstavy,– prodejní soutěže,– reklamní dárky Podpora...

Podpora prodeje směrem k obchodním článkům 1.

Podpora prodeje směrem k obchodním článkům 1. Pro podporu prodeje obchodníkům v prostředí Internetu platí stejné principy jako v tradičním prostředí. Podpora prodeje prostřednictvím Internetu může být směrována jak na vlastníky virtuálních obchodů, tak...