Electronic marketing CZ

Cílové skupiny pro proužkovou reklamu

Cílové skupiny pro proužkovou reklamu Internet nabízí možnosti zasáhnout reklamním sdělením jak masovou skupinu odpovídající masovým médiím z reálného světa, tak malou skupinku lidí se specifickým oborem působení, a tím dosáhnout přesného zacílení. U...

Ceník umístění bannerů na vybraných adresách

Ceník umístění bannerů na vybraných adresách http://seznam.cz Na časové období 60 000 Kč/týdenwww.search.seznam.cz Počet impresí CPT 450 Kčhttp://dnes.seznam.cz Počet impresí CPT 420 Kčhttp://slovnik.seznam.cz/ Počet impresí CPT 310 Kčhttp://auto.novinky.cz Počet impresí CPT 450 Kčhttp://email.seznam.cz Počet...

Náklady související s proužkovou reklamou

Náklady související s proužkovou reklamou Při realizaci reklamní kampaně prostřednictvím bannerů se nejprve stanoví cena, kterou podnikatelský subjekt zaplatí za vytvoření jednoho banneru. Ceny jsou odstupňovány podle technologické náročnosti a zvoleného typu banneru. Záleží...

Tlačítka (buttons)

Tlačítka (buttons) Jde o specifickou formu reklamního proužku, která vznikla z nejmenšího reklamního proužku. Tlačítka jsou obvykle umísťována na konci stránky. Používají se např. k propagaci vzájemně spřátelených WWW serverů, které na sebe takto...

Reklama na WWW stránkách, Reklamní proužky

Reklama na WWW stránkách WWW stránky jsou obecně používány pro publikování nebo práci s informacemi. Umožňují zobrazení textu, obrázků, přehrávání zvukových sekvencí a video sekvencí. Tím se WWW stránky stávají ideálním marketingovým nástrojem využitelným...

Reklama na Internetu 2.

Reklama na Internetu 2. Dvěma hlavními kanály, které lze využít pro distribuci Internetové reklamy, jsou e-mail a WWW stránky. Na reklamní plochu může být přeměněna každá část WWW sránky. Nejčastěji se setkáváme s reklamou...

Reklama na Internetu 1.

Reklama na Internetu 1. Hlavním cílem reklamy na Internetu je, stejně jako při využití klasických médií, ovlivnit nákupní rozhodování potenciálních zákazníků. Reklama na Internetu se bude lišit od klasické reklamy tím, že je více...

Visits

Visits je metoda sledování počtu návštěv, která je o něco přesnější než sledování UIP adres. Každý uživatel, který si danou stránku otevře ve svém prohlížeči, je započítán jako jedna návštěva. Tato návštěva je považována...

UIP adresy (Unique Internet Protocol Address)

UIP adresy (Unique Internet Protocol Address) jsou unikátní adresy Internetového protokolu. Jedná se o relevantní ukazatel. Udává počet osob, které daný web navštívily. IP adresa je Internetová adresa počítače, který o konkrétní webovou stránku...