Electronic marketing CZ

Primární marketingový výzkum I.

Získávání primárních dat pro marketingový výzkum s uplatněním Internetu je proces, který je v současné době podniky zatím velmi málo využíván. I přesto, že se na webech podnikatelských subjektů objevují ankety a data z...

Sekundární marketingový výzkum III.

Externí dataExterními daty na Internetu jsou veškerá data, která jsou zde publikována. Tato data jsou velice různorodá. V prostředí Internetu neexistuje žádný ústřední registr informací, a proto kdo chce, může na Internet uložit cokoli....

Sekundární marketingový výzkum II.

Interní data Interní data jsou shromažďována uvnitř podniku a z větší části se týkají evidování vlastní činnosti podniku. V současné době převládá u podniků jejich soustředění do elektronického informačního systému, který urychluje práci s...

Sekundární marketingový výzkum I.

V současné době, kdy přibývá konkurence, mají podniky jediný způsob, jak předehnat své soupeře na trhu – co nejlépe pracovat s informacemi. Týká se to jak schopnosti sběru, tak zpracování a využití informací. Na...

Internet jako zdroj informací III.

Informace na InternetuNa Internetu se nachází celá řada informací, které lze využít pro marketingový výzkum. Oblast zjišťovaných informací závisí na zkoumané problematice a na dostupnosti dat. Dostupnost informací je omezena především z finančního pohledu...

Internet jako zdroj informací II.

Druhy informací: informace podle účelu: – primární – jedná se o informace, které jsou sbírány poprvé pro vyřešení konkrétního individuálního problému, – sekundární – tyto informace již byly nashromážděny za účelem řešení jiných případů,...

Internet jako zdroj informací I.

Vyhledávání informací na Internetu je nejvíce frekventovanou aktivitou, kterou uživatelé Internetu využívají. K vyhledávání informací na Internetu preferují služby WWW serveru a elektronickou poštu. Manažeři vyhledávají informace související převážně s jejich prací, jsou to...

Marketingový výzkum a Inernet

Marketingový výzkum je součástí procesu marketingového řízení podniku. Cílem marketingového řízení podniku je uspokojit podnikatelské záměry podniku pomocí uspokojení potřeb zákazníků. Abychom tohoto cíle dosáhli, potřebujeme znát dobře prostředí, ve kterém se podnik pohybuje,...

Fáze přijímíní Internetu do podniku IV.

5) Fáze – elektronické obchodování Je poslední fází procesu přijímání Internetu v podniku. Realizace této fáze vychází z celkové strategie společnosti. Rozhodnutí o zavedení elektronického obchodování ovlivňuje řada faktorů, kterými jsou zejména obor podnikání,...

Fáze přijímíní Internetu do podniku III.

4) Fáze – aktivní komunikace a napojení WWW stránek na vnitropodnikový informační systém Čtvrtá fáze logicky vyplývá z fáze předcházející. Internet je jediné médium, které umožňuje obousměrnou komunikaci a této výhody by měly podniky...